advocatuur   

 

“… and this is battle. And battle is a highly fluid situation.”
MODERNE ADVOCATUUR, JURIDISCHE KWALITEIT, PERFORMANCE
 

tinc_wetboeken

WE TINC

tinc

contact

tinc

Correspondentieadres

Postbus 195
3240 AD Middelharnis

 

Bezoekadres
Oudelandsedijk 24
3241 LL Middelharnis


T +31 187-712032
F +31 187-712033
M +31 6-13617819


E-mail
TINC@iTINC.nl

Website
www.iTINC.nl

Telefonisch bereikbaar elke werkdag
van 09.00 tot 17.00

OP SCHERP

TINC is een juridische dienstverlener. Door de toename van wet- en regelgeving en de complexiteit van de samenleving (werkgever-werknemer, consument-producent, overheid-burger, privé-relaties, multinationals) neemt de vraag naar juridische dienstverlening sterk toe. Met de Nederlandse Orde van Advocaten is TINC van mening dat er alle aanleiding is stil te staan bij de vraag wat de betekenis is van de advocaat als juridische dienstverlener.

 

Werkwijze

Zo heeft één op de drie MKB-bedrijven om begrijpelijke redenen (de tarieven van de advocatuur) geen enkele zakelijke relatie met een advocatenkantoor. Bezuinigingen van overheidswege op de gesubsidieerde rechtsbijstand leiden evenzeer tot een (financiële) kloof tussen rechtzoekende en rechtsbijstandverlener. De werkwijze van TINC is echter niet die van uurtje-factuurtje afrekening maar kenmerkt zich door overleg en heldere afspraken waaronder billing arrangements, met het oog op klanttevredenheid. In een adequate prijs-kwaliteitverhouding behaalt TINC voor elke cliënt, iedere kwestie en ieder advies hetzelfde hoge niveau van dienstverlening om een bevredigend resultaat te bereiken. TINC gaat in termen van kennis en de laatste stand van de wetenschap ver, en de werkzaamheden worden steeds op de specifieke omstandigheden van één cliënt toegesneden. Met zogenaamde legal disciplinary partnerships (accountants, notarissen, medisch specialisten etc.) geeft TINC zichzelf bovendien een klantvriendelijk aanzien. Door deze vernieuwende dienstverlening worden snelheid en efficiency geboden. Daarnaast is het de overtuiging van TINC dat het delen van kennis leidt tot een bestendige relatie met de cliënt.

 

Boetiek

In de toenemende juridisering is de boetiek van TINC het arbeidsrecht, het intellectueel eigendomsrecht, het verbintenissenrecht, het (economisch) strafrecht, het bestuursrecht en het ondernemingsrecht. Binnen deze rechtsgebieden onderhandelt en procedeert TINC. Are we negotiating? Always! Met onderhandelingen kunnen geschillen buiten rechte worden beslecht. Dat heeft de voorkeur. Procederen is echter de kern van de advocatuur. De procespraktijk is een vechtpraktijk, goedschiks als het kan, kwaadschiks als het moet. In beide gevallen geldt dat tijdig ingrijpen escalatie voorkomt. De cliënten houden niet van polderen en willen een zaak snel opgelost zien. Voorbereiding is daarbij essentieel. Prior planning prevents poor performance.

 

Logo

De Wappenadler, opmerkzaam, gefocust en doelgericht. Net als ons logo staat TINC op scherp, gefixeerd en geconcentreerd op de belangen van haar cliënten. Met open vizier als de vuurvogel die opstijgt uit de as van het geschil. TINC focust. Gericht op uw probleem. Toegesneden advies voor high end-gevallen, onverdeelde aandacht voor standaardgevallen.

 

Kijk op de advocatuur

TINC bekijkt de advocatuur niet alleen als business, het is een metier. Wat TINC doet, is wat TINC denkt. WE TINC. Partijdig als TINC is ten faveure van de cliënt. The truth can be adjusted.

 

Cliënten

TINC doet aan zelfreflectie en spant zich in om de kwaliteit van haar dienstverlening te toetsen, te bewaken en te verhogen. Bij TINC geen gezapig gedoe, maar structureel management. De cliënten zijn tenslotte kwaliteitsbewuste consumenten. Daarom zorgt TINC voor transparantie en maatwerk. Eigentijds en met de lat hoog.